Gifts Under $10


Glitter-n-Glitz - Royal Pony Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
100 Pieces

Glitter-n-Glitz - Royal Pony

Unit Price: $7.99
Holographic - Shangri-La Summer Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
1000 Pieces

Holographic - Shangri-La Summer

Unit Price: $8.99
Mystical Shimmer - Angel Haniel Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
550 Pieces

Mystical Shimmer - Angel Haniel

Unit Price: $9.99
Mystical Shimmer - Gold to Free Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
550 Pieces

Mystical Shimmer - Gold to Free

Unit Price: $9.99