Gifts Under $10


Glitter-n-Glitz - Royal Pony Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
100 Pieces

Glitter-n-Glitz - Royal Pony

Unit Price: $7.99
Holographic - Shangri-La Summer Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
1000 Pieces

Holographic - Shangri-La Summer

Unit Price: $8.99
Holographic - Shangri-La Winter Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
1000 Pieces

Holographic - Shangri-La Winter

Unit Price: $8.99
Mystical Shimmer - Angel Haniel Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
550 Pieces

Mystical Shimmer - Angel Haniel

Unit Price: $9.99
Mystical Shimmer - Emerald City Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
550 Pieces

Mystical Shimmer - Emerald City

Unit Price: $9.99
Mystical Shimmer - The Unicorn Prince Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
550 Pieces

Mystical Shimmer - The Unicorn Prince

Unit Price: $9.99