Fantasy Puzzles


Glitter - Eyes of the Tiger Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
500 Pieces

Glitter - Eyes of the Tiger

Unit Price: $10.99
Glitter-n-Glitz - Royal Pony Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
100 Pieces

Glitter-n-Glitz - Royal Pony

Unit Price: $7.99
Gold Jewellery Fantasy Jigsaw Puzzle
1000 Pieces

Gold Jewellery

Unit Price: $25.99
Green Man Fairies Jigsaw Puzzle
1000 Pieces

Green Man

Unit Price: $17.99
Gubs Tin

Gubs Tin

Unit Price: $11.99
Happily ever after Fantasy Jigsaw Puzzle
100 Pieces

Happily ever after

Unit Price: $5.99
Harry Clarke: The Garden of Paradise Fantasy Jigsaw Puzzle
300 Pieces

Harry Clarke: The Garden of Paradise

Unit Price: $13.99
Holographic - Shangri-La Summer Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
1000 Pieces

Holographic - Shangri-La Summer

Unit Price: $8.99
Holographic - Shangri-La Winter Fantasy Glitter/Shimmer/Foil
1000 Pieces

Holographic - Shangri-La Winter

Unit Price: $8.99
Horses at the Waterfall Fantasy Glow in the Dark
500 Pieces

Horses at the Waterfall

Unit Price: $14.99
Ice Fairy

Ice Fairy

Unit Price: $19.99
Imag-in-a-Dream - Norah's Ark Fantasy Jigsaw Puzzle
750 Pieces

Imag-in-a-Dream - Norah's Ark

Unit Price: $10.99
Imag-in-a-Dream - Tree Town Fantasy Jigsaw Puzzle
750 Pieces

Imag-in-a-Dream - Tree Town

Unit Price: $10.99
Josephine Wall Tins - Random Fantasy Jigsaw Puzzle
1000 Pieces

Josephine Wall Tins - Random

Unit Price: $15.99
Josephine Wall Tins - Summer Breeze Fantasy Jigsaw Puzzle
1000 Pieces

Josephine Wall Tins - Summer Breeze

Unit Price: $15.99
Josephine Wall Tins - Sweet Briar Rose Fantasy Jigsaw Puzzle
1000 Pieces

Josephine Wall Tins - Sweet Briar Rose

Unit Price: $15.99
Knights and Dragons Fantasy Jigsaw Puzzle
36 Pieces

Knights and Dragons

Unit Price: $14.99
Land of Unicorns - Cube Puzzle Fantasy Jigsaw Puzzle
12 Pieces

Land of Unicorns - Cube Puzzle

Unit Price: $8.99
Little Princess Princess Jigsaw Puzzle
35 Pieces

Little Princess

Unit Price: $7.99
Magic Forests, Waterfall Fantasy Jigsaw Puzzle
1000 Pieces

Magic Forests, Waterfall

Unit Price: $25.99
Magical Castle Castles Shaped
300 Pieces

Magical Castle

Unit Price: $10.99
Magical World - Downtown Fantasy Jigsaw Puzzle
750 Pieces

Magical World - Downtown

Unit Price: $10.99
Magical World - Man of War Sea Life Jigsaw Puzzle
750 Pieces

Magical World - Man of War

Unit Price: $10.99
Magical World - One Way Traffic Fantasy Jigsaw Puzzle
750 Pieces

Magical World - One Way Traffic

Unit Price: $10.99
Mermaid Dress-Up Chunky Puzzle Fantasy Chunky Puzzle
9 Pieces

Mermaid Dress-Up Chunky Puzzle

Unit Price: $9.99
Mermaid Playground - Floor Fantasy Jigsaw Puzzle
48 Pieces

Mermaid Playground - Floor

Unit Price: $11.99
Mermaid at Rest Sea Life Jigsaw Puzzle
300 Pieces

Mermaid at Rest

Unit Price: $9.99
Mermaid's Quiet Moment Sea Life Jigsaw Puzzle
1000 Pieces

Mermaid's Quiet Moment

Unit Price: $14.99
Michael Hague - Fairies Fantasy Jigsaw Puzzle
100 Pieces

Michael Hague - Fairies

Unit Price: $9.99
Michael Hague: Fairies Fairies Jigsaw Puzzle
300 Pieces

Michael Hague: Fairies

Unit Price: $13.99